Wywiadówki 2020/21

data: 26/08/2020 || autor: M.Popowska

zamknij
  1. TECHNIKUM – zobacz informacje
  2. LICEUM – zobacz informacje

Technikum

WYWIADÓWKI 2019/2020 DLA UCZNIÓW TECHNIKUM
odbywają się w poniedziałki o godzinie 16.15 i 17.15(w salach według ustalonego harmonogramu)

DATA RODZAJ ZEBRANIA TEMATYKA
23.09.2019r. godz. 16.15 Spotkanie Dyrektora Szkoły, pedagoga, wychowawców z rodzicami klas I (sala gimnastyczna) Aklimatyzacja w nowej szkole.
23.09.2019r. godz. 16.15 Spotkania rodziców z wychowawcami klas II,III,IV w salach Sprawy organizacyjne – wybory do Rady Rodziców, WSO, ocena z zachowania.
23.09.2019r. godz. 17.15 Spotkania rodziców z wychowawcami klas I w salach Sprawy organizacyjne – wybory do Rady Rodziców, WSO, ocena z zachowania.
23.09.2019r. godz. 19.00 Spotkanie Rady Rodziców (w LO) Sprawy organizacyjne
25.11.2019 godz.16.15 Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami maturzystów klasy IV (sala gimnastyczna) Podsumowanie 4 letniego cyklu nauki. Mobilizacja do dalszej pracy.Przygotowanie do egzaminu dojrzałości.
25.11.2019 godz.16.15 Wywiadówka klasy I w salach Spotkanie z rodzicami Zagrożenia oceną niedostateczna na I półrocze
25.11.2019 godz.17.15 Wywiadówka klasy II,III,IV (w salach) Spotkanie z rodzicami Zagrożenia oceną niedostateczną na I półrocze
30.03.2020 godz. 16.15 Wywiadówka klasy I (w salach) Spotkanie z rodzicami
30.03.2020 godz. 17.15 Wywiadówka klasy II,III,IV(w salach) Spotkanie z rodzicami Zagrożenia oceną niedostateczną w klasach maturalnych
01.06.2020 godz. 16.15 Wywiadówka klasy I (w salach) Spotkanie z rodzicami Zagrożenia oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego
01.06.2020 godz. 17.15 Wywiadówka klasy II,III, (w salach) Spotkanie z rodzicami Zagrożenia oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego

Przydział sal na spotkanie z Wychowawcą w Technikum

KLASA WYCHOWAWCA  NUMER SALI GODZINA
I TIRp mgr Iwona Szczygieł 27 – parter 16.30
I TLTp mgr Agata Włodyka 26 – parter 16.15
I TIg mgr K. Sontag 23 – parter 16.15
I TLg mgr Jolanta Witek 38 – I piętro 16.15
I TRTg mgr Alina Motyka 32 – I piętro 16.15
II TI mgr Adrianna Wilk 37 – I piętro 16.15
II TLT mgr Izabela Szurman 30 – I piętro 16.15
III TI mgr Anna Bonk 27 – parter 17.15
III TET mgr Marzena Kolenda 32 – I piętro 17.15
III TL mgr Anna Ludwiczak 22 – parter 17.15
IV TI mgr Agnieszka Niebudek – Zmuda 37 – I piętro 17.15
IV TET mgr Aleksandra Włodarz 26 – parter 17.15
IV TL mgr J. Rożek -Radek 38 – I piętro 17.15

Liceum

WYWIADÓWKI 2020/2021 DLA UCZNIÓW Liceum odbywają się w poniedziałki o godz.17:30 (w salach według ustalonego harmonogramu)

DATA RODZAJ ZEBRANIA TEMATYKA
07.09.2020 r. godz. 17.30Spotkanie Dyrektora Szkoły, pedagoga, wychowawców z rodzicami klas I (sala gimnastyczna)
Spotkanie wychowawców z rodzicami klas II, III ( klasy wg harmonogramu )
Sprawy organizacyjne, wybory do Rady Rodziców, Szkolny system oceniania, szkolne procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii – Covid - 19
07.09.2020 r. godz. 19.00Spotkanie Rady Rodziców
(w LO)
Sprawy organizacyjne
30.11.2020 r. godz. 17.30Wywiadówka klas I, II, III

Spotkanie Dyrektora Szkoły z rodzicami maturzystów
Spotkanie z rodzicami.
Zagrożenia oceną niedostateczną na I półrocze
Przygotowanie do egzaminu dojrzałości
29.03.2021 r. godz. 17.30Wywiadówka klasy I, II, III Spotkanie z rodzicami.
Zagrożenia oceną niedostateczną w klasach maturalnych
31.05.2021 r. godz. 17.30Wywiadówka klasy I, IISpotkanie z rodzicami.
Zagrożenia oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego

KLASA

WYCHOWAWCA

NUMER SALI

GODZINA

I H

mgr Michał Hankus

38 – II piętro

17.30

I S

mgr Bartosz Kaczmarczyk

42 – II piętro

17.30

I M

mgr Beata Zakrzewska

6 – I parter

17.30

II H

mgr Marzena Krasoń – Kapłanek

36 – II piętro

17.30

II S

mgr Dawid Szymała

41 – II piętro

17.30

II M

mgr Ewelina Szczygielska

8 – parter

17.30

II P

mgr Anna Ratajczak

25 – I piętro

17.30

II b

mgr Aneta Kowalska

28 – I piętro

17.30

II c

mgr Lilianna Reginek

24 – I piętro

17.30

II d

mgr Monika Popowska

30 – I piętro

17.30

III b

mgr Barbara Dudło

39 – II piętro

17.30

III c

mgr Małgorzata Piotrowska

40 – II piętro

17.30

III d

mgr Iwona Lewandowska – Knopp

33 – I piętro

17.30

26/02/2021

wazne

Dni Otwarte dla kandydatów do klas pierwszych – ONLINE

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021