Technik LOGISTYK – dla absolwentów 8 klasy szkoły podstawowej

data: 25/02/2019 || autor: TD

zamknij

Charakterystyka profilu – TECHNIK LOGISTYK symbol 333107

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Obsługa transportu

Zawód dla tych, którzy są dobrymi organizatorami. Logistyk zapewnienia dostawę potrzebnych materiałów i produktów we właściwym czasie, do właściwego miejsca, właściwemu klientowi w potrzebnej ilości, o odpowiedniej jakości i optymalnym koszcie. Absolwenci znajdą zatrudnienie w nowoczesnych centrach spedycyjnych i logistycznych. Dobra znajomość dwóch języków obcych wraz ze słownictwem zawodowym z zakresu transportu, spedycji i logistyki będzie dodatkowym atutem na rynku pracy

Zajęcia edukacyjne punktowane

  1. j. polski
  2. matematyka
  3. j. angielski
  4. geografia

Dostarczenie do dnia  20 lipca 2020 r. zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (dot. kandydatów zakwalifikowanych do technikum, skierowanie na badania wydaje szkoła).

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00, podając przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020r. Nieprzedłożenie zaświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

08/05/2020

wazne

Ósmoklasisto!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2020