Rekrutacja

data: 04/02/2008 || autor: TD

zamknij
[tabs slidertype="left tabs"]
[tabcontainer][tabtext]dwujęzyczna z wykładowym angielskim[/tabtext]
[tabtext]klasa dziennikarsko-humanistyczna[/tabtext]
[tabtext]klasa ścisła[/tabtext]
[tabtext]klasa przyrodnicza[/tabtext][/tabcontainer]
[tabcontent]
[tab]KLASA DWUJĘZYCZNA z wykładowym językiem angielskim : język angielski 6 godzin tygodniowo na poziomie C1- biologia w kl. I i informatyka częściowo po angielsku, pozostałe przedmioty po polsku - możliwość (nie obowiązek) przystąpienia do matury dwujęzycznej i egzaminu na certyfikat językowy – kontynuacja drugiego języka obcego z gimnazjum lub rosyjski od podstaw– przedmioty rozszerzone w grupie humanistów (historia /WOS/przedmiot przyrodniczy) lub ścisłowców (matematyka/biologia/przedmiot przyrodniczy - dodatkowo: Literatura i kultura USA i UK – wykładana po angielsku, warsztaty teatralne i drama - po angielsku

Dla tych, którzy język angielski nieźle umieją i są gotowi wziąć udział w testach kwalifikacyjnych już 31 maja! Jeżeli chcesz posługiwać się angielskim w sposób autentyczny, płynny i swobodny, rozumieć trudne i długie teksty z różnych dziedzin, poznać fachowe słownictwo z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie, posiąść wiedzę o krajach anglojęzycznych, a przy tym zrealizować normalny program polskiej szkoły – wybierz klasą dwujęzyczną! To brzmi naprawdę dobrze!
Lekcje angielskiego z lektorem ze stopniem naukowym doktora trwają 6 godzin w tygodniu. Biologia i technologia informacyjna będą wykładane częściowo po angielsku, a pozostałe przedmioty zostaną zrealizowane w sposób tradycyjny: po polsku. Poznasz historię i kulturę brytyjską oraz amerykańską, również w wykładowym języku angielskim. Po trzech latach nauki powinieneś mieć oksfordzki certyfikat. Po ukończeniu nauki możesz (ale nie musisz) zdawać dwujęzyczną maturę z języka angielskiego i innych przedmiotów. Wyjątkowa, eksperymentalna klasa dla ludzi odważnie myślących o swojej przyszłości!
test kwalifikacyjny: 6 czerwca 2013
[/tab]
[tab]Contentgoes here32222[/tab]
[tab]Content goes hesdfsdfre111[/tab]
[tab]Contefh5656nt goes here111[/tab]
[/tabcontent]
[/tabs]

Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload

Procedura i terminy rekrutacji w roku 2015

Termin Czynność Miejsce
11 maja – 24 czerwca 2015 (do godz.12.00), w dni robocze w godz. 8.30 – 14.30 1.Wprowadzanie podań przez Internet.
2.Składanie wydrukowanego i podpisanego przez ucznia i jego rodziców podania w szkole pierwszego wyboru.
biblioteka szkolna (I piętro) lub sekretariat (parter)
25 maja - 15 czerwca 2015 Dostarczenie zaświadczenia z klubu sportowego przez kandydatów do klasy sportowej lub udział w teście sprawności fizycznej (dla kandydatów niebędących członkami klubów sportowych w terminie uzgodnionym ze szkołą).Dostarczanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania do klasy sportowej biblioteka szkolna (I piętro) lub sekretariat (parter)
26 czerwca - 30 czerwca 2015, do godz. 15.00

Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonych kopii opatrzonych nr 1:

  • świadectwa ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
biblioteka szkolna (I piętro) lub sekretariat (parter)
03 lipca 2015, godz. 10.00 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły z podziałem na oddziały hall szkoły
do 07 lipca 2015, godz. 10.00

Potwierdzenie przez uczniów przyjętych woli uczęszczania do Szkoły poprzez dostarczenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
  • oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • zaświadczeń o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych
  • 2 fotografii
  • karty zdrowia i karty szczepień
  • orzeczenia lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dotyczy)
sala 25 Liceum Ogólnokształcące,
sala 28 Technikum
8 lipca 2015, godz. 9.00 Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły hall szkoły
9 lipca – 31 sierpnia 2015 Rekrutacja uzupełniająca – w razie wolnych miejsc sekretariat szkoły (parter)
Drop files to upload
Drop files to upload

08/05/2020

wazne

Ósmoklasisto!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2020