10-lecie Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. I.J.Paderewskiego w Knurowie

data: 03/11/2016 || autor: DG

zamknij

Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. I.J.Paderewskiego rozpoczęło swoja działalność 1 września 2006r. Pierwszą klasą Technikum był męski zespół 28 informatyków, w którym obowiązki wychowawcy pełniła p. Agata Włodyka.

Od tego czasu, w ciągu zaledwie 10 lat pracy - Technikum odnotowało znaczące sukcesy: trzykrotnie zostało odnotowane w Ogólnopolskim Rankingu Techników, dwie uczennice zostały finalistkami stopnia centralnego olimpiad zawodowych, corocznie otrzymujemy stypendium Prezesa Rady Ministrów, osiągamy świetne wyniki zdawalności matury i egzaminów zawodowych, 80 uczniów odbędzie zagraniczny staż zawodowy w ramach programu Erasmus +.

Uroczyste obchody pierwszego Jubileuszu Szkoły zaplanowano na 10 listopada 2016r. godz. 16.00 w sali gimnastycznej budynku Technikum, ul. Szpitalna 25. Wszystkich sympatyków szkoły serdecznie zapraszamy!

logo1

 

A poniżej kalendarium kształcenia zawodowego w naszym Zespole Szkół:

Tradycje kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie

1 września 1980r. – utworzenie zbiorczego zakładu szkolnego pod nazwą: Zespół Szkół im. A. Zawadzkiego w Knurowie, w skład którego wchodzi nowotworzone Liceum Zawodowe w Knurowie (4-letnie) .

20 maja 1991r. - nadanie Zespołowi Szkół w Knurowie imienia Ignacego Jana Paderewskiego

1 września 1995r. - założenie Liceum Ekonomicznego w Knurowie (4-letnie, potem 5-letnie), do klas I przyjęto 64 uczniów (2 oddziały)

1997 – przekazanie ZSIJP budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej nr 8, prace adaptacyjne w budynku

1 września 2002r. - przekształcenie Liceum Ekonomicznego w I Liceum Profilowane (3-letnie)

1 września 2006r. - utworzenie Technikum nr 1 w Knurowie w Zespole Szkół im. I.J.Paderewskiego w Knurowie

2006 – uruchomienie kształcenia w zawodzie technik informatyk

2007 - uruchomienie kształcenia w zawodzie technik ekonomista

2011 - uruchomienie kształcenia w zawodzie technik spedytor, technik obsługi turystycznej

2015 - uruchomienie kształcenia w zawodzie technik logistyk

2008 – przekazanie budynku przez radę miasta Knurowa Powiatowi Gliwickiemu, ustanowienie trwałego zarządu na budynku Technikum

14 lipca 2014r. – likwidacja I Liceum Profilowanego

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dni Otwarte dla kandydatów do klas pierwszych – ONLINE

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021