Zastępstwa

data: 19/12/2016 || autor: TD

zamknij
 Zastępstwa

15  listopada  2018

czwartek

W godz. od 8.00- 14.00 odbędzie się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich uczniów klas II ( obecność obowiązkowa ).

Ze względów organizacyjnych nastąpi zmiana przydziału sal lekcyjnych ( zwalniamy sale: 6,8,5,4,30,13

 

  • 3 pierwsze lekcje - szkolenie teoretyczne które odbędzie się w sali nr 6 i nr 8

 

  • sala nr 6 – klasa IIa i IIc
  • sala nr 8. – klasa IIb i IId

 

  • Następnie szkolenie praktyczne które odbędzie się w grupach ćwiczeniowych według harmonogramu:

sala nr 6 – II c  15 osób  ( nr od 1-15 )

sala nr 8.- II d –  17 osób

sala nr 5 – II c  10 osób  ( nr od 16-25 ) + IIb  5 osób  ( nr od 16-20 )= 15

sala nr 4 – II b  15 osób  ( nr od 1-15 )

sala nr 13 – II b  8 osób  ( nr od 21 – 28 )+ IIa  5 osób  ( nr od 16 – 20 )= 13 osób

sala nr 30 – IIa – 15 osób ( nr od 1-15 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
Drop files to upload
ZASTĘPSTWA
 
15.11.2018r. ( CZWARTEK)

KLASA II TET – PRAKTYKA ZAWODOWA - 05.11.2018r. – 23.11.2018r.

NIEOBECNI

P.I. SZCZYGIEŁ (OD LEKCJI 4)

Lekcja 4) - klasa IV te – rachunkowość – p. A. Motyka s.32

Lekcja 5-6) – klasa II tet – praktyka

Lekcja 7) – klasa III tl (gr.2) – PPZiI – p. M. Kolenda s.28

Lekcja 8) – klasa III tl (gr.2) – PPZiI – p. M. Kolenda s.39

Lekcja 9) – klasa III tet (gr.ekon.) - do domu

P.J. CZECH

Lekcja 6-8) –klasa  IV tlt – wych. fiz. – p. M. Cypruch (w LO)

P.K. HORAK

Lekcja 2) - klasa IV tlt(gr. log.) – Obsł. jed. z. – p. M. Pyrda (nadzór) s.23

Lekcja 3) - klasa III tl(całość) – j. angielski –p. A. Ludwiczak s.30

 
 
 
 
 
 
Drop files to upload
Drop files to upload

31/10/2018

wazne

Flaga Polski

01/11/2018

wazne

Hymn Polski