Wywiadówki 2019/20

data: 14/09/2009 || autor: B.Lezuch

zamknij
  1. TECHNIKUM – zobacz informacje
  2. LICEUM – zobacz informacje

Technikum

WYWIADÓWKI 2019/2020 DLA UCZNIÓW TECHNIKUM
odbywają się w poniedziałki o godzinie 16.15 i 17.15(w salach według ustalonego harmonogramu)

DATA RODZAJ ZEBRANIA TEMATYKA
23.09.2019r. godz. 16.15 Spotkanie Dyrektora Szkoły, pedagoga, wychowawców z rodzicami klas I (sala gimnastyczna) Aklimatyzacja w nowej szkole.
23.09.2019r. godz. 16.15 Spotkania rodziców z wychowawcami klas II,III,IV w salach Sprawy organizacyjne – wybory do Rady Rodziców, WSO, ocena z zachowania.
23.09.2019r. godz. 17.15 Spotkania rodziców z wychowawcami klas I w salach Sprawy organizacyjne – wybory do Rady Rodziców, WSO, ocena z zachowania.
23.09.2019r. godz. 19.00 Spotkanie Rady Rodziców (w LO) Sprawy organizacyjne
25.11.2019 godz.16.15 Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami maturzystów klasy IV (sala gimnastyczna) Podsumowanie 4 letniego cyklu nauki. Mobilizacja do dalszej pracy.Przygotowanie do egzaminu dojrzałości.
25.11.2019 godz.16.15 Wywiadówka klasy I w salach Spotkanie z rodzicami Zagrożenia oceną niedostateczna na I półrocze
25.11.2019 godz.17.15 Wywiadówka klasy II,III,IV (w salach) Spotkanie z rodzicami Zagrożenia oceną niedostateczną na I półrocze
30.03.2020 godz. 16.15 Wywiadówka klasy I (w salach) Spotkanie z rodzicami
30.03.2020 godz. 17.15 Wywiadówka klasy II,III,IV(w salach) Spotkanie z rodzicami Zagrożenia oceną niedostateczną w klasach maturalnych
01.06.2020 godz. 16.15 Wywiadówka klasy I (w salach) Spotkanie z rodzicami Zagrożenia oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego
01.06.2020 godz. 17.15 Wywiadówka klasy II,III, (w salach) Spotkanie z rodzicami Zagrożenia oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego

Przydział sal na spotkanie z Wychowawcą w Technikum

KLASA WYCHOWAWCA  NUMER SALI GODZINA
I TIRp mgr Iwona Szczygieł 27 – parter 16.30
I TLTp mgr Agata Włodyka 26 – parter 16.15
I TIg mgr K. Sontag 23 – parter 16.15
I TLg mgr Jolanta Witek 38 – I piętro 16.15
I TRTg mgr Alina Motyka 32 – I piętro 16.15
II TI mgr Adrianna Wilk 37 – I piętro 16.15
II TLT mgr Izabela Szurman 30 – I piętro 16.15
III TI mgr Anna Bonk 27 – parter 17.15
III TET mgr Marzena Kolenda 32 – I piętro 17.15
III TL mgr Anna Ludwiczak 22 – parter 17.15
IV TI mgr Agnieszka Niebudek – Zmuda 37 – I piętro 17.15
IV TET mgr Aleksandra Włodarz 26 – parter 17.15
IV TL mgr J. Rożek -Radek 38 – I piętro 17.15

Liceum

WYWIADÓWKI 2019/2020 DLA UCZNIÓW Liceum odbywają się w poniedziałki (w salach według ustalonego harmonogramu)

DATA RODZAJ ZEBRANIA TEMATYKA
23.09.2019r. godz. 17.30 Spotkanie Dyrektora Szkoły, pedagoga, wychowawców z rodzicami klas I (sala gimnastyczna) Aklimatyzacja w nowej szkole.
23.09.2019r. godz. 17.30 Spotkania rodziców z wychowawcami klas II,III w salach Sprawy organizacyjne – wybory do Rady Rodziców, WSO, ocena z zachowania.
23.09.2019r. godz. 18.00 Spotkania rodziców z wychowawcami klas I w salach Sprawy organizacyjne – wybory do Rady Rodziców, WSO, ocena z zachowania.
23.09.2019r. godz. 19.00 Spotkanie Rady Rodziców (w LO) Sprawy organizacyjne
25.11.2019r. godz. 17.30 Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami maturzystów klasy III (sala gimnastyczna) Podsumowanie 4 letniego cyklu nauki. Mobilizacja do dalszej pracy. Przygotowanie do egzaminu dojrzałości.
25.11.2019r. godz. 17.30 Wywiadówka klas I,II, III w salach Spotkanie z rodzicami Zagrożenia oceną niedostateczna na I półroc
30.03.2020r. godz. 17.30 Wywiadówka klasy I, II, III (w salach) Spotkanie z rodzicami Zagrożenia oceną niedostateczną w klasach maturalny
01.06.2020r. godz. 17.30 Wywiadówka klasy I, II, III (w salach) Spotkanie z rodzicami Zagrożenia oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego

Przydział sal na spotkanie z Wychowawcą – Liceum

KLASA WYCHOWAWCA NUMER SALI GODZINA
I H mgr Marzena Krasoń- Kapłanek 36 II piętro 17.30
I S mgr Dawid Szymała 41 – I piętro 17.30
I M mgr Ewelina Szczygielska 8– parter 17.30
I b mgr Aneta Kowalska 28 – I piętro 17.30
I c mgr Lilianna Reginek 24 – I piętro 17.30
I d mgr Monika Popowska 30 – I piętro 17.30
II b mgr Barbara Dudło 39 – II piętro 17.30
II c mgr Małgorzata Piotrowska 40 – II piętro 17.30
III a mgr Tomasz Pyka 38 – II piętro 17.30
IIIb mgr Bartosz Kaczmarczyk 42 – II piętro 17.30
III c mgr Beata Zakrzewska 8 – parter 17.30
IIId mgr Bożena Marcol 2 – I piętro 17.30

24/02/2020 wazne

Rekrutacja 2020/2021

Kryteria przyjęć Liceum Technikum Rekrutacja internetowa: Rekrutacja internetowa Rekrutacja wersja...czytaj…

08/05/2020

wazne

Ósmoklasisto!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2020