Technikum

technik LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK symbol 333107

A.22. Obsługa magazynów

A.32. Organizacja transportu


Zawód dla tych, którzy są dobrymi organizatorami. Logistyk zapewnienia dostawę potrzebnych materiałów i produktów we właściwym czasie, właściwym miejscu, właściwemu klientowi w potrzebnej ilości, o odpowiedniej jakości i właściwym koszcie. Absolwenci znajdą zatrudnienie w nowoczesnych centrach spedycyjnych i logistycznych. Dobra znajomość dwóch języków obcych wraz ze słownictwem zawodowym z zakresu transportu, spedycji i logistyki będzie dodatkowym atutem na rynku pracy

Zajęcia edukacyjne punktowane

j. polski

matematyka

j. obcy

informatyka

Dodatkowe kwalifikacje

Możliwość uzyskania kwalifikacji w zakresie obsługi wózka widłowego

Dostarczenie do dnia  13 lipca 2017 r. zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (dot. kandydatów zakwalifikowanych do technikum, skierowanie na badania wydaje szkoła)

 

technik INFORMATYK

TECHNIK INFORMATYK symbol 351203

EE.8. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.9. Projektowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Zawód dla tych, którzy lubią pracę z komputerem i przy komputerze. Dobrego informatyka zatrudni chętnie każda firma! Stawiając na kształcenie informatyczne, kandydat decyduje się na ustawiczne podnoszenie kwalifikacji i konieczność nadążania za postępem w dziedzinie urządzeń, oprogramowania, systemów operacyjnych, zarządzania informacją i informatyzacji zarządzania.

Zajęcia edukacyjne punktowane

j. polski

matematyka

j. obcy

informatyka

Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji

oprogramowanie biurowe, ECDL, autoCAD

Dostarczenie do dnia 13 lipca 2017 r. zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (dot. kandydatów zakwalifikowanych do technikum, skierowanie na badania wydaje szkoła)

technik EKONOMISTA

TECHNIK EKONOMISTA symbol 331403

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36. Prowadzenie rachunkowości


Zawód dla tych, którzy wiedzą, że pieniądz rządzi światem! Każda firma potrzebuje specjalisty do prowadzenia spraw finansowych i księgowych. Absolwent będzie przygotowany do obsługi nowoczesnych finansowych programów komputerowych oraz sporządzania dokumentacji finansowo-księgowej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zajęcia edukacyjne punktowane

j. polski

matematyka

j. obcy

geografia

Dodatkowe kwalifikacje

Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji w zakresie księgowości komputerowej

Dostarczenie do dnia  13 lipca 2017 r. zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (dot. kandydatów zakwalifikowanych do technikum, skierowanie na badania wydaje szkoła)

technik OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ symbol 422103

TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych


Zawód dla tych, którzy chcą profesjonalnie organizować ludziom aktywny i nieaktywny wypoczynek. Kandydat powinien mieć wysoką kulturę osobistą, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność podejmowania szybkich decyzji w różnych sytuacjach. Absolwent będzie sprawnie posługiwał się dwoma językami obcymi. W zależności od potrzeb i zainteresowań odbędzie praktykę zawodową u dużych touroperatorów, małych pośredników usług turystycznych, w hotelach, restauracjach.

 

Zajęcia edukacyjne punktowane

j. polski
j. obcy
matematyka
geografia

Dodatkowe kwalifikacje

Możliwość uzyskania kwalifikacji w zakresie pilota wycieczek zagranicznych

Dostarczenie do dnia 13 lipca 2017 r. zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (dot. kandydatów zakwalifikowanych do technikum, skierowanie na badania wydaje szkoła)

 1. Przedmioty zawodowe nauczane w grupach, w 5 nowoczesnych pracowniach komputerowych, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
 2. Zajęcia pozalekcyjne: maturalne, dla zainteresowanych, wyrównawcze
 3. Język angielski w zakresie rozszerzonym, francuski lub niemiecki do wyboru
 4. Dla chętnych dodatkowe kwalifikacje, praktyki i staże zawodowe
 5.  Zagraniczne praktyki zawodowe - Erasmus Plus
 6. Bardzo wysokie wyniki matur i egzaminów zawodowych
 7. Osiągnięcia w olimpiadach zawodowych na szczeblu centralnym
 8. Aktywny samorząd uczniowski - realny wpływ na życie szkoły
 9. Umowa o współpracy z uczelniami wyższymi: Wyższa Szkoła Logistyki
 10. Doskonała lokalizacja - w pobliżu przystanku komunikacji autobusowej
 11. Złota Szkoła w Rankingu Techników Perspektyw

 

Rekrutacja internetowa: http://slaskie.edu.com.pl/Kandydat