technik OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

data: 06/04/2018 || autor: TD

zamknij
  1. Charakterystyka profilu
  2. Zajęcia punktowane
  3. Dodatkowe kwalifikacje
  4. Informacje dodatkowe

Charakterystyka profilu TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ symbol 422103

TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Zawód dla tych, którzy chcą profesjonalnie organizować ludziom aktywny i nieaktywny wypoczynek. Kandydat powinien mieć wysoką kulturę osobistą, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność podejmowania szybkich decyzji w różnych sytuacjach. Absolwent będzie sprawnie posługiwał się dwoma językami obcymi. W zależności od potrzeb i zainteresowań odbędzie praktykę zawodową u dużych touroperatorów, małych pośredników usług turystycznych, w hotelach, restauracjach.

Zajęcia edukacyjne punktowane

  1. j. polski
  2. j. obcy
  3. matematyka
  4. geografia

Dodatkowe kwalifikacje

Możliwość uzyskania kwalifikacji w zakresie pilota wycieczek zagranicznych

Informacje dodatkowe

Dostarczenie do dnia 12 lipca 2018 r. zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (dot. kandydatów zakwalifikowanych do technikum, skierowanie na badania wydaje szkoła)

31/10/2018

wazne

Flaga Polski

01/11/2018

wazne

Hymn Polski