technik LOGISTYK

data: 06/04/2018 || autor: TD

zamknij
  1. Charakterystyka profilu
  2. Zajęcia punktowane
  3. Dodatkowe kwalifikacje
  4. Informacje dodatkowe

Charakterystyka profilu – TECHNIK LOGISTYK symbol 333107

A.22. Obsługa magazynów

A.32. Organizacja transportu

Zawód dla tych, którzy są dobrymi organizatorami. Logistyk zapewnienia dostawę potrzebnych materiałów i produktów we właściwym czasie, właściwym miejscu, właściwemu klientowi w potrzebnej ilości, o odpowiedniej jakości i właściwym koszcie. Absolwenci znajdą zatrudnienie w nowoczesnych centrach spedycyjnych i logistycznych. Dobra znajomość dwóch języków obcych wraz ze słownictwem zawodowym z zakresu transportu, spedycji i logistyki będzie dodatkowym atutem na rynku pracy

Zajęcia edukacyjne punktowane

  1. j. polski
  2. matematyka
  3. j. obcy
  4. informatyka

Dodatkowe kwalifikacje

Możliwość uzyskania kwalifikacji w zakresie obsługi wózka widłowego

Dostarczenie do dnia  12 lipca 2018 r. zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (dot. kandydatów zakwalifikowanych do technikum, skierowanie na badania wydaje szkoła)

31/10/2018

wazne

Flaga Polski

01/11/2018

wazne

Hymn Polski