technik EKONOMISTA

data: 06/04/2018 || autor: TD

zamknij
  1. Charakterystyka profilu
  2. Zajęcia punktowane
  3. Dodatkowe kwalifikacje
  4. Informacje dodatkowe

Charakterystyka profilu – TECHNIK EKONOMISTA symbol 331403

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

Zawód dla tych, którzy wiedzą, że pieniądz rządzi światem! Każda firma potrzebuje specjalisty do prowadzenia spraw finansowych i księgowych. Absolwent będzie przygotowany do obsługi nowoczesnych finansowych programów komputerowych oraz sporządzania dokumentacji finansowo-księgowej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zajęcia edukacyjne punktowane

  1. j. polski
  2. matematyka
  3. j. obcy
  4. geografia

Dodatkowe kwalifikacje

Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji w zakresie księgowości komputerowej

Informacje dodatkowe

Dostarczenie do dnia  12 lipca 2018r. zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (dot. kandydatów zakwalifikowanych do technikum, skierowanie na badania wydaje szkoła)

31/10/2018

wazne

Flaga Polski

01/11/2018

wazne

Hymn Polski