Technik RACHUNKOWOŚCI – dla 3 klasy gimnazjum

data: 06/04/2018 || autor: TD

zamknij

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI symbol 431103

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Zawód dla tych, którzy wiedzą, że pieniądz rządzi światem! Każda firma potrzebuje specjalisty do prowadzenia spraw finansowych i księgowych. Absolwent będzie przygotowany do obsługi nowoczesnych finansowych programów komputerowych oraz sporządzania dokumentacji finansowo-księgowej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zajęcia edukacyjne punktowane

  1. j. polski
  2. matematyka
  3. j. angielski
  4. geografia

Wymagania dodatkowe

Dostarczenie do dnia  24 lipca 2019r.  zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (dot. kandydatów zakwalifikowanych do technikum, skierowanie na badania wydaje szkoła)

08/05/2020

wazne

Ósmoklasisto!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2020