Sprawy pracownicze

Wnioski pracownicze:

Wnioski do pobrania również w Sekretariacie Szkoły.

 

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych znajduje się w Sekretariacie Szkoły.

 

Wnioski oraz terminy ich składania:

do 15 czerwca:

do 15 września:

do 30 listopada:

(Świadczenie świąteczne)

Według potrzeby:

Wnioski składane po terminie nie będą rozpatrywane.