Sprawy pracownicze

data: 03/10/2017 || autor: M.Popowska

zamknij

Wnioski pracownicze:

Wnioski do pobrania również w Sekretariacie Szkoły.

 

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych znajduje się w Sekretariacie Szkoły.

Oświadczenie emeryta – obowiązkowe:

Oświadczenie – emeryci

 

Wnioski oraz terminy ich składania:

do 15 czerwca:

do 15 września:

do 30 listopada:

(Świadczenie świąteczne)

Według potrzeby:

Wnioski składane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

10/01/2018

wazne

Srebro dla Technikum!

29/11/2017

wazne

Stypendystki Prezes Rady Ministrów