Pedagog i psycholog szkolny

data: 14/09/2012 || autor: M.Popowska

zamknij

mgr Katarzyna Kamińska pedagog

mgr Magdalena Pyrda psycholog

 

„Twój czas jest ograniczony, a więc nie marnuj go na życie cudzym życiem.

Nie daj się złapać w pułapkę przeżywania życia, będąc sterowanym przez innych.

Nie pozwól, by zgiełk opinii innych zagłuszył twój wewnętrzny głos.

I co najważniejsze, miej odwagę podążać za swoim sercem i intuicją.

One jakimś cudem już wiedzą, kim tak naprawdę chcesz zostać.

Wszystko inne ma wartość drugorzędną!” – Steve Jobs
stopy na piasku

Drogi uczniu, możesz się do nas zwrócić gdy:

 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać, chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • masz problemy rodzinne,
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

Przyjdź także wtedy, gdy:

 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Drogi rodzicu, zwróć się do pedagoga lub psychologa szkolnego, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
 • szukasz pomocy.

Do zadań pedagoga należy:

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;
 • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom poprzez analizę i interpretację opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;
 • współorganizowanie zajęć dydaktycznych nauczania indywidualnego;
 • udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli; koordynację działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj.  dostarczanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiających młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu (w naszej szkole są nauczyciele uprawnieni do podejmowania takich działań);
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego; współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 • współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa); prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających; doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2018/2019

mgr Katarzyna Kamińska

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartek
LiceumTechnikumTechnikumLiceum
8.00-15.00
z wyjątkiem lekcji 5
8.00-15.00
8.00-11.00
9.35- 14.00
z wyjątkiem lekcji 5 i 6

Godziny pracy psychologa w roku szkolnym 2018/2019

mgr Magdalena Pyrda

Wtorek Czwartek
Liceum Technikum
8.30- 13.30 8.30- 13.30
 
 

Pedagog i psycholog są również dostępni podczas konsultacji dla rodziców po wcześniejszym umówieniu drogą telefoniczną lub mailową.

 

Ważne dokumenty

Program wychowawczy profilaktyczny

Ciekawe artykuły

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY

Słowa dają moc

Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka

Przydatne linki i ciekawe strony

http://fdds.pl/oferta/dodaj-znajomego/

http://fdds.pl/oferta/mama-tata-tablet/

http://fdds.pl/oferta/pomysl-zanim-wrzucisz/

http://fdds.pl/

http://www.slaska.policja.gov.pl/pomoc-ofiarom-przestepstw/

http://www.niebieskalinia.pl/pomoc/opopp/3979-nieodplatna-pomoc-prawna-i-psychologiczna-dla-powodzian-dyzury-adwokatow-radcow-prawnych-oraz-psychologow-w-afiliowanych-przy-ministerstwie-sprawiedliwosci-osrodkach-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem

http://www.gliwice.sr.gov.pl/wydzialy,m,mg,2,67

http://narkomania.org.pl/

http://www.silesiakultura.pl/

 

10/01/2018

wazne

Srebro dla Technikum!

29/11/2017

wazne

Stypendystki Prezes Rady Ministrów