Pedagog szkolny

data: 14/09/2012 || autor: M.Popowska

zamknij

mgr Katarzyna Kamińska

pedagog w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego

„Twój czas jest ograniczony, a więc nie marnuj go na życie cudzym życiem.

Nie daj się złapać w pułapkę przeżywania życia, będąc sterowanym przez innych.

Nie pozwól, by zgiełk opinii innych zagłuszył twój wewnętrzny głos.

I co najważniejsze, miej odwagę podążać za swoim sercem i intuicją.

One jakimś cudem już wiedzą, kim tak naprawdę chcesz zostać.

Wszystko inne ma wartość drugorzędną!” – Steve Jobs
stopy na piasku

Drogi uczniu, możesz się do mnie zwrócić gdy:

 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać, chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • masz problemy rodzinne,
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

Przyjdź także wtedy, gdy:

 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Drogi rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
 • szukasz pomocy.

Do zadań pedagoga należy:

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;
 • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom poprzez analizę i interpretację opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;
 • współorganizowanie zajęć dydaktycznych nauczania indywidualnego;
 • udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli; koordynację działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj.  dostarczanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiających młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu (w naszej szkole są nauczyciele uprawnieni do podejmowania takich działań);
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego; współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 • współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa); prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających; doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

Godziny pracy pedagoga 2017/2018 (aktualne od maja 2018)

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartek
TechnikumLiceumTechnikumLiceum
7:30 - 12.30
z wyjątkiem lekcji 3
7.30 - 12.30
7.30 - 12.30
7.30 - 12:45
z wyjątkiem lekcji 2 i 4
Liceum
12:30 - 15:30
z wyjątkiem 8 lekcji
 
 
Pedagog pełni dyżur również podczas wywiadówek i spotkań z rodzicami.
Uwaga! Aby zapewnić Państwu komfort podczas spotkania, uprzejmie proszę o potwierdzenie przybycia drogą telefoniczną lub mailową za pomocą dziennika elektronicznego.
 

Ważne dokumenty

Program wychowawczy profilaktyczny

Ciekawe artykuły

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY

Słowa dają moc

Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka

Przydatne linki i ciekawe strony

http://fdds.pl/oferta/dodaj-znajomego/

http://fdds.pl/oferta/mama-tata-tablet/

http://fdds.pl/oferta/pomysl-zanim-wrzucisz/

http://fdds.pl/

http://www.slaska.policja.gov.pl/pomoc-ofiarom-przestepstw/

http://www.niebieskalinia.pl/pomoc/opopp/3979-nieodplatna-pomoc-prawna-i-psychologiczna-dla-powodzian-dyzury-adwokatow-radcow-prawnych-oraz-psychologow-w-afiliowanych-przy-ministerstwie-sprawiedliwosci-osrodkach-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem

http://www.gliwice.sr.gov.pl/wydzialy,m,mg,2,67

http://narkomania.org.pl/

http://www.silesiakultura.pl/

 

10/01/2018

wazne

Srebro dla Technikum!

29/11/2017

wazne

Stypendystki Prezes Rady Ministrów