Matura 2018

data: 04/02/2008 || autor: TD

zamknij

Od 22 lutego – 12:00 do 28 lutego OKE w Jaworznie uruchomi serwis dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego. Serwis będzie dostępny poprzez link na stronie http://www.oke.jaworzno.pl (SERWISY->serwis maturzysty). Celem serwisu jest umożliwienie weryfikacji danych osobowych i egzaminacyjnych przez samych zainteresowanych.

Jeżeli zdający stwierdzi błąd w swoich danych osobowych i egzaminacyjnych, powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły!!!

Wszyscy absolwenci zdający maturę w maju 2018 zobowiązani są do osobistego odbioru haseł do serwisu, które będą dostępne w sekretariacie szkoły !!!

Organizacja egzaminu maturalnego 2017/2018

 

 

Harmonogram matur ustnych 2017/2018

 

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są zamieszczone informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych przedmiotów. Zapoznanie się z treścią informatorów zapewni efektywniejsze przygotowanie do egzaminu maturalnego

Pamiętaj !!!!

Wszystkie aktualne informacje znajdziesz n a stronach :www.oke.jaworzno.pl,
www.cke. edu.pl,
oraz na Tablicy „ Informacje dla maturzystów” w hallu naszej szkoły na I piętrze.

W razie wątpliwości szukaj odpowiedzi u pani w-ce dyrektor B. Leżuch.

10/01/2018

wazne

Srebro dla Technikum!

29/11/2017

wazne

Stypendystki Prezes Rady Ministrów