Matura 2018

Organizacja egzaminu maturalnego 2017/2018

 

 

Harmonogram matur ustnych 2017/2018

 

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są zamieszczone informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych przedmiotów. Zapoznanie się z treścią informatorów zapewni efektywniejsze przygotowanie do egzaminu maturalnego

Pamiętaj !!!!

Wszystkie aktualne informacje znajdziesz n a stronach :www.oke.jaworzno.pl,
www.cke. edu.pl,
oraz na Tablicy „ Informacje dla maturzystów” w hallu naszej szkoły na I piętrze.

W razie wątpliwości szukaj odpowiedzi u pani w-ce dyrektor B. Leżuch.