Liceum

data: 06/03/2013 || autor: TD

zamknij

klasa SPORTOWA - PIŁKA NOŻNA

[tabs slidertype="top tabs"] [tabcontainer] [tabtext]Opis [/tabtext] [tabtext]Przedmioty [/tabtext] [tabtext]Informacje dodatkowe[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent][tab]

Klasa sportowa -piłka nożna

Rozszerzona biologia i przedmiot wybrany (chemia/ fizyka/geografia/historia); fakultatywne zajęcia sportowe na basenie, język angielski w sporcie, zdrowy styl życia

Piłka nożna to twoja pasja i chcesz pogodzić solidne przygotowanie do matury z codziennym treningiem? Planujesz czynnie uprawiać sport, a potem wykonywać zawód, w którym forma fizyczna jest ważna tak samo jak wykształcenie? Chcesz studiować na akademii wychowania fizycznego lub zdobyć pracę wymagającą bardzo dobrej kondycji fizycznej? Mamy dla Ciebie bardzo dobrych nauczycieli i trenera piłki nożnej, nowoczesną halę sportową, siłownię, 2 małe sale gimnastyczne, rozpoczynamy budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych, korzystamy z obiektów sportowych w mieście i będziemy współpracować z Twoim klubem sportowym.

Oferta jest odpowiedzią na zainteresowanie ze strony powiatowego środowiska piłkarskiego (Akademia Piłki Nożnej oraz Concordia Knurów) nauką w naszej szkole swoich zawodników. Knurowskie LO  ma zapewnić zawodnikom jak najlepsze wykształcenie ogólne i przygotowanie do egzaminów maturalnych. Uczniom oddziału sportowego zaproponujemy również dodatkowe zajęcia językowe „Język angielski w sporcie”, opiekę medyczną ze strony knurowskiego szpitala, wsparcie sponsora na zakup strojów sportowych. Treningi i udział w meczach zapewnią piłkarskie kluby sportowe. Wychowawcą oddziału będzie mgr Aneta Kowalska, sędzia piłki nożnej oraz nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego.

Kandydat do klasy sportowej podlega standardowej rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej, a ponadto musi dostarczyć następujące dokumenty:

1) orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia i zdolności do uprawiania piłki nożnej wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia (…)

2) pisemną zgodę rodziców/przedstawicieli prawnych na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;

3) zaświadczenie klubu sportowego o uzyskaniu pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, przeprowadzonych przez klub sportowy.

W dniu 5 czerwca 2018r. o godz. 11.00 na hali sportowej knurowskiego Paderka  planowane jest  przeprowadzenia próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, dla kandydatów niebędących członkami klubu sportowego

Wszystkich zawodników aktywnie trenujących piłkę nożną, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. Pomożemy pogodzić naukę do matury z codziennymi treningami i aktywnym życiem sportowym!

[/tab][tab]
Zajęcia edukacyjne punktowane

j. polski
matematyka
biologia
wychowanie fizyczne

Obowiązkowy przedmiot rozszerzony

język angielski
biologia

Przedmiot do wyboru po klasie pierwszej
historia
geografia
fizyka
chemia

Zajęcia uzupełniające
fakultatywne zajęcia sportowe na basenie, język angielski w sporcie, zdrowy styl życia
[/tab][tab]

Wymagamy od kandydatów do klasy sportowej w dyscyplinie sportu: piłka nożna następujących dokumentów:

1) orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia i zdolności do uprawiania piłki nożnej wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia (…)

2) pisemna zgoda rodziców/przedstawicieli prawnych na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;

3) zaświadczenie klubu sportowego o uzyskaniu pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, przeprowadzonych przez klub sportowy.

Od kandydatów niebędących członkami piłkarskich klubów sportowych wymagamy zaliczenia szkolnej próby sprawności fizycznej - 05.06.2018r, godz.11 ,  hala sportowa LO

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

klasa HUMANISTYCZO-JĘZYKOWA

[tabs slidertype="top tabs"] [tabcontainer] [tabtext]Opis[/tabtext] [tabtext]Przedmioty[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Klasa HUMANISTYCZNO - JĘZYKOWA z kursem dziennikarskim

Rozszerzony język polski i WOS i przedmiot wybrany (historia/biologia/geografia)

Klasa dla tych, którzy solidne przygotowanie do matury chcę połączyć z rozwojem pasji humanistycznych. Czekają was spotkania z literaturą piękną, dyskusje i debaty, zwiedzanie wystaw artystycznych, spektakle teatralne i seanse kinowe, zajęcia w studiu nagraniowym, obcojęzyczni lektorzy, wyprawy śladami tajemnic historii.

Przygotujesz się tu do podjęcia studiów uniwersyteckich takich jak: prawo, administracja, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, filologia polska, filologie obce, pedagogika, historia, filozofia, kulturoznawstwo, public relations i wiele innych.
Warto dołączyć do knurowskiego „humana”!
[/tab] [tab]
Zajęcia edukacyjne punktowane

j. polski
matematyka

j. obcy
historia

Obowiązkowy przedmiot rozszerzony

język angielski
język polski
wos

Przedmiot do wyboru po klasie pierwszej

historia
geografia
biologia

Zajęcia uzupełniające
zajęcia dziennikarskie

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

klasa ŚCISŁA

[tabs slidertype="top tabs"] [tabcontainer] [tabtext]Opis[/tabtext] [tabtext]Przedmioty [/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Klasa ścisła z kursem algorytmiki i programowania
Rozszerzona matematyka i przedmiot wybrany (fizyka/chemia/biologia/geografia/informatyka)
Klasa dla ceniących logikę, precyzję myślenia i lubiących matematyczne wyzwania. Dla ciebie wyposażamy pracownie komputerowe, uczestniczymy w konkursach wiedzy, współpracujemy z placówkami akademickimi.
Wybierasz się na politechnikę, bo wiesz że inżynierowie są najbardziej poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą? A może planujesz karierę ekonomiczną? Przed Tobą matura z przedmiotów ścisłych..
[/tab] [tab]

Zajęcia edukacyjne punktowane

j. polski

matematyka

j. obcy

informatyka

Obowiązkowy przedmiot rozszerzony

język angielski
matematyka

Przedmiot do wyboru po klasie pierwszej

fizyka
biologia
chemia
geografia
informatyka

Zajęcia uzupełniające

elementy informatyki (algorytmika i podstawy programowania)

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

klasa MEDYCZNO - PRZYRODNICZA

[tabs slidertype="top tabs"] [tabcontainer] [tabtext]Opis profilu[/tabtext] [tabtext]Przedmioty[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

KLASA MEDYCZNO - PRZYRODNICZA z kursem ratownictwa medycznego
Rozszerzona biologia i przedmiot wybrany (chemia /fizyka/geografia); techniki pracy laboratoryjnej.

Klasa dla zainteresowanych zdobyciem solidnej wiedzy o organizmach żywych i prawach przyrody. Przygotowaliśmy dla Was prawdziwe doświadczenia w szkolnym laboratorium chemicznym, wycieczki terenowe, edukacyjne programy prozdrowotne, współpracę z placówkami naukowymi.
Chciałbyś zdobyć zawód, który niesie pomoc ludziom? Medycyna, stomatologia, analityka medyczna, farmacja, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, biotechnologia, biochemia, kryminalistyka, ochrona środowiska, weterynaria? Drogę otworzy Ci egzamin maturalny z biologii i przedmiotów przyrodniczych…
[/tab] [tab]

Zajęcia edukacyjne punktowane

j. polski
matematyka
biologia
chemia

Obowiązkowy przedmiot rozszerzony

język angielski
biologia

Przedmiot do wyboru po klasie pierwszej

chemia
fizyka
geografia

Zajęcia uzupełniające

techniki pracy laboratoryjnej
biochemia

 

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

Rekrutacja internetowa: http://slaskie.edu.com.pl/Kandydat

 Dlaczego warto wybrać naszą szkołę:

 • przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym do wyboru od klasy II - małe grupy międzyoddziałowe
 • język angielski w zakresie rozszerzonym lub dwujęzycznym, język francuski lub niemiecki do wyboru
 • nauczyciele mają uprawnienia egzaminatorów OKE
 • 100 % zdawalność egzaminu maturalnego, wysokie wyniki indywidualne
 • indywidualny tok nauki dla olimpijczyków
 • corocznie finaliści olimpiad przedmiotowych (etap centralny)
 • realizacja programu unijnego KOmpetencje, ROzwój, NAuka  - wsparcie w rozwijaniu kompetencji kluczowych w formir dodatkowyc zajęć z przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, języków obcych, doradztwa zawodowego.
 • nowoczesne pracownie przedmiotowe
 • bardzo dobra baza sportowa (hala sportowa, siłownia, sala fitness)
 • we  wszystkich klasach nauka języka angielskiego w grupach międzyoddziałowych, wg stopnia zaawansowania (na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym na podstawie testu kwalifikacyjnego)
 •  dodatkowe godziny na naukę języków obcych (j. niemiecki, j. francuski)
 • liczne zajęcia pozalekcyjne: maturalne, dla zainteresowanych, naukowe, wyrównawcze, artystyczne
 • urozmaicone życie pozalekcyjne szkoły (samorząd)
 • wolontariat
 • zajęcia artystyczne: chór Schola Cantorum, indywidualne sukcesy wokalne, recytatorzy
 • udział szkoły w Programach Unii Europejskiej: Erasmus Plus, World Talks
 • umowy współpraca szkoły z uczelniami wyższymi: Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • doskonała lokalizacja - w centrum miasta, w pobliżu przystanków komunikacji publicznej
 • przyjazna, partnerska, entuzjastyczna atmosfera

 

31/10/2018

wazne

Flaga Polski

01/11/2018

wazne

Hymn Polski