Egzamin zawodowy 2020

data: 12/02/2014 || autor: TD

zamknij

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu zawodowego uzyskacie pod poniższymi linkami:

Formuła 2012

Formuła 2017 

Formuła 2019

O EGZAMINIE

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy,  do którego  obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.

Dla osób, które kształcą się lub kształciły wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2012.
Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2017.

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 209 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2019.

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych  w formułach 2012 i 2017 to:

– inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
– obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,
– część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostawanie warunków przeprowadzania egzaminu,
– jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach.

1. PRZYSTĘPOWANIE DO EGZAMINU
2. CO SPRAWDZA EGZAMIN ZAWODOWY?
3. KIEDY PRZEPROWADZANY JEST EGZAMIN ZAWODOWY?
4. DO KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ NA EGZAMIN?
5. JAK WYGLĄDA EGZAMIN ZAWODOWY?‎
6. CZY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU JEST POBIERANA OPŁATA?
7. CZY LAUREATOM I FINALISTOM OLIMPIAD I TURNIEJÓW PRZYSŁUGUJE ZWOLNIENIE Z EGZAMINU ‎ZAWODOWEGO?
8. CZY OSOBY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNE, MOGĄ ‎PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU ZAWODOWEGO, KTÓRY BĘDZIE DOSTOSOWANY DO ICH ‎POTRZEB ORAZ MOŻLIWOŚCI?
9. JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN?
10. JAKI DOKUMENT OTRZYMUJE SIĘ PO ZDANIU EGZAMINU?
11. CZY ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI I CERTYFIKATY KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ MOŻNA ŁĄCZYĆ, ABY OTRZYMAC DYPLOM ZAWODOWY?

24/02/2020 wazne

Rekrutacja 2020/2021

Kryteria przyjęć Liceum Technikum Rekrutacja internetowa: Rekrutacja internetowa Rekrutacja wersja...czytaj…

08/05/2020

wazne

Ósmoklasisto!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2020