Dyrekcja

data: 21/05/2008 || autor: TD

zamknij

Kierownictwo
Szkoły i kierunki kształcenia
Kontakt
Status prawny


Kierownictwo

Dyrektor : Dorota Gumienny

dyrektor.zsijp@powiatgliwicki.pl

Wicedyrektor ds. I Liceum Ogólnokształcącego : Bożena Leżuch
Wicedyrektor ds. Technikum nr 1: Marian Karliński

Główna Księgowa: Agnieszka Giża
Kierownik ekonomiczno-administracyjny: Sylwia Tąpała
Sekretarz Szkoły: Marta Kielemnik

 

Szkoły i kierunki kształcenia

W skład Zespołu Szkół im. I.J.Paderewskiego wchodzą:

 • I Liceum Ogólnokształcące

Klasy :

USPORTOWIONA: przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski; do wyboru: chemia, fizyka, geografia

HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA: przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie, do wyboru: historia, , biologia, geografia

ŚCISŁA: przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski; do wyboru: fizyka, informatyka, biologia, chemia, historia

PRZYRODNICZO-MEDYCZNA: przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski; do wyboru: chemia, fizyka, geografia

 

 • Technikum nr 1

kształcenie w zawodach:

TECHNIK LOGISTYK 333107

KL. II, III

Kwalifikacja A30: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

Kwalifikacja A31: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

Kwalifikacja A32: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

KL. I

Kwalifikacja AU.22.: Obsługa magazynów

Kwalifikacja AU.32: Organizacja transportu

 

TECHNIK INFORMATYK 351203

KL. II, III, IV

Kwalifikacja E12: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Kwalifikacja E13: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Kwalifikacja E14: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

KL. I

Kwalifikacja EE.8: Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Kwalifikacja EE.9:Programowanie, tworzenie i administracja stronami internetowymi i bazami danych

 

TECHNIK EKONOMISTA 331403

Kwalifikacja A35/AU35: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Kwalifikacja A36/AU36: Prowadzenie rachunkowości

 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 422103

Kwalifikacja T13/TG14: Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Kwalifikacja T14/TG15: Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

TECHNIK  SPEDYTOR 333108

Kwalifikacja A28: Organizacja i nadzorowanie transportu

Kwalifikacja A29: Obsługa klientów i kontrahentów

 

 

Kontakt

Zespół Szkół im. I.J.Paderewskiego w Knurowie

www.zsijp.pl
zsijp@powiatgliwicki.pl

 • I Liceum Ogólnokształcące
  ul. 1 Maja 21
  44-190 Knurów
  tel.: 032 235 19 61
  zsijp@powiatgliwicki.pl
 • Technikum nr 1
  ul. Szpitalna 25
  44-194 Knurów
  tel.:032 235 10 82
  zsijp@powiatgliwicki.pl

 

 • Status prawnySzkoła publiczna dla młodzieży
 • Organ prowadzący: Powiat Gliwicki
  Starostwo Powiatowe w Gliwicach
  44-100 Gliwice
  Ul. Zygmunta Starego 17
 • Organ Sprawujący Nadzór Pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach
  Delegatura w Gliwicach
  44-100 Gliwice
  Ul. Warszawska

24/09/2019

wazne

Zostań wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła 2019