Dokumenty szkolne

Regulamin Rady Rodziców

STATUT SZKOŁY – 2015

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Programy nauczania 2016_17

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

Duplikat legitymacji:

Warunkiem otrzymania duplikatu legitymacji jest złożenie wniosku, przedstawienie oryginału wpłaty oraz dostarczenie zdjęcia.

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wpłata na rzecz Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie ul. 1 Maja 21 za wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej.

Kwota:  9

Numer konta:

87 1560 1081 0000 9210 0000 4152

 

Duplikat świadectwa:

Warunkiem otrzymania duplikatu świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości, jest dokonanie wpłaty na konto szkoły, dostarczenie do Sekretariatu wniosku wraz z oryginałem wpłaty.

Wniosek o wydanie duplikaty świadectwa

Wpłata na rzecz Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie ul. 1 Maja 21 za wystawienie duplikatu świadectwa.

Kwota: 26 zł

Numer konta:

87 1560 1081 0000 9210 0000 4152