aktualności:

18/12/2020

Zaproszenie do udziału w konkursach ekologicznych

Konkursy są trzy: Szkoła z Klimatem (NFOŚiGW), Postaw na Słońce (BOŚ), Filmeko(BOŚ). Każdy konkurs oferuje spore nagrody dla uczestników (uczniówi nauczycieli) jak i samych szkół, możliwości do promocji szkołyoraz przede wszystkim wiedzę i doświadczenie dla biorących udział zzakresu odnawialnych źródeł energii, ekologii, infrastrukturyzielono-niebieskiej, pracy w grupie oraz wykorzystania swoichumiejętności do rozwiązania autentycznych problemów. Ponadtorozwinie to umiejętności uczniów przy pracy w konkursach naukowych,przydatne później na studiach oraz jest to dużą motywacją dlauczniów przekonać się, że to, czego są uczeni w szkolerzeczywiście może się czasem przydać w życiu). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki…czytaj więcej

1 2 3 4 17