Sukces Paderkowego wniosku w programie ERASMUS +

data: 12/06/2019 || autor: DG

zamknij

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku 2019.

Informujemy, że wniosek Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego został zatwierdzony do realizacji. Złożony wniosek uzyskał łącznie 91 punktów na 100 punktów możliwych. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 147658 euro.

Oznacza to, że w dwóch najbliższych latach szkolnych: latem 2020 i 2021 uczniowie Technikum, kształcący się we wszystkich zawodach wyjadą na praktyki zawodowe do Hiszpanii! Więcej szczegółów – już we wrześniu…

«
»

24/02/2020 wazne

Rekrutacja 2020/2021

Kryteria przyjęć Liceum Technikum Rekrutacja internetowa: Rekrutacja internetowa Rekrutacja wersja...czytaj…
sdfsdfsdf

08/05/2020

wazne

Ósmoklasisto!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2020