Finał projektu “Od Algorytmu do Zawodowca”

1 czerwca w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbył się finał projektu “Od Algorytmu  do Zawodowca”. Każdy z 48 finalistów, wyłonionych spośród 255 uczniów województwa śląskiego biorących udział w projekcie, musiał wykazać się umiejętnością rozwiązywania problemów algorytmicznych w języku programowania Python.

Zwycięzca finału zdobył w nagrodę zestaw klocków Lego Mindstorms, a każdy z finalistów otrzymał platformę programistyczną Arduino oraz możliwość podjęcia studiów na kierunku Informatyka Stosowana, bez wcześniejszych egzaminów wstępnych.

Jednym z uczestników finału był uczeń klasy 2c naszej szkoły – Wojciech Basiński. Gratulacje.

Author: Witold Dlugosz

Share This Post On