współpracujemy z Wyższą Szkołą Logistyki

data: 06/03/2014 || autor: DG

zamknij

Informujemy, ze zostało zawarte porozumienie pomiędzy Technikum nr 1 w ZSIJP a Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu w zakresie współpracy w realizacji nauczania w zawodzie technik spedytor. Przedmiotem porozumienia jest  podejmowanie wspólnych działań o podnoszących jakość kształcenia słuchaczy obu szkół.

«
»
sdfsdfsdf

08/05/2020

wazne

Ósmoklasisto!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021